Д-р Веселин Митев

Невролог

Д-р В. Митев завършва медицина в МУ Варна през 1983 г. През1991 г. придобива специалност неврология. До 2001 г. работи като невролог в поликлиниката на Военно-морска болница Варна, а от 2001 г. до 2013 г. е Началник на неврологичното отделение в същата болница. Специализирал в Германия /1997 г./ и Франция /1999 г. - 2000 г./. От 2007 г. до 2016 г. работи като невролог в Република Гвинея. Има придобита правоспособност за извършване на доплерсонография и електромиография.

Приемни часове

Кабинет„ Нервни болести“
Понеделник 09:00:13:00
Вторник 09:00:13:00
Сряда 09:00:13:00
Четвъртък 09:00:13:00
Петък 09:00:13:00
Запази час при д-р Веселин Митев – Невролог, Варна | Superdoc.bg – Намерете лекар и резервирайте час за преглед онлайн!