Доц. Д-р Васил Обретенов

Ортопедия и травматология

Приемни часове

Кабинет„Ортопедия и
травматология“
Вторник 15:00-17:00
Четвъртък 15:00-17:00
 
 

ЛКК Комисия

Вторник 18:30-19:00
Четвъртък 18:30-19:00