Доц. Д-р Васил Обретенов

Ортопедия и травматология

Приемни часове

Кабинет„Ортопедия и
травматология“
Вторник 16:00-17:00
Четвъртък 16:00-17:00
 
 

ЛКК Комисия

Вторник 19:00-20:00
Четвъртък 19:00-20:00