Кинезитерапия на наклонена равнина

Кинезитерапията нанаклонена равнина е разработена за лечение, рехабилитация и профилактика на проблеми, свързани с заболявания на гръбнака на всяка възраст.

  Това е единственият метод, с помощта на който започва механизмът на възстановяване на структурите на гръбначния стълб.

  • Без лекарства или оперативна намеса;
  • Гарантирано положителен резултат при лечението на повечето заболявания на гръбначния стълб.

  Същносттана метода се състои в целенасочено трениране на дълбоките мускули на гръбнака при едновременно дозирано разтягане на структурите на гръбначния стълб.

  По време на упражненията с едно действие се постигат едновременно 2 ефекта:

  • Разтоварване – дозирано разтягане за сметка на положението на тялото на наклонена равнина, което гарантира безопасността на междупрешленните дискове. Разтягането е необходимо за разтоварване на междупрешленните дискове, освобождаване на притиснатите нерви, също така и за нормализиране на тонуса на спазмираните (напрегнати) мускули. Наклонената равнина позволява това се направи в максимално безопасен за гръбначния стълб режим. Ъгъла на наклон се коригира в зависимост от състоянието на гръбначния стълб, теглото, възрастта на лицето и на целите които трябва да бъдат постигнати.
  • Натоварване - статично и динамично трениране на дълбоките мускули. Насоченото трениране на късите мускули на гръбнака, които поддържат гръбначния стълб, увеличава количеството на интерстициална течност, което подобрява дифузното хранене намеждупрешленните дискове. Това е необходимо за да се започне процес на самовъзстановяване, като се активизират обмените процеси в тъканите на междупрешленните дискове. Формира се развит мускулния корсет, което предпазва гръбначния стълб от деформации и го прави по-стабилен към травматичните въздействия на ежедневния живот. Междупрешленните дискове представляват амортисьорни стави на гръбначния стълб – затова тяхното възстановяване води до възстановяване на функциитена гръбначния стълб.

  Комбинацията от насочено трениране на късите мускули на гръбнака и разтоварването на гръбначния стълб води към стартиране на така наречения "помпен механизъм", който осигурява по-активно хранене на междупрешленните дискове. Освен това, с течение на времето, целенасоченото трениране води до укрепване на мускулите, вследствие на което, част от натоварването, което получава гръбначния стълб, се преразпределя към укрепените мускули и връзки. Натоварването на междупрешленните дискове се намалява значително, и тяхното възстановяване се извършва много по-интензивно.

  Особености на метода за кинезитерапия на наклонена равнина.

  Ефективността на тази техника се осигурява въз основата на някои физиологични функции на мускулните групи на гръбначния стълб: 

  • гръбначните мускули имат три слоя, два от тях повърхностни – мощни мускулни групи, образуващи човешката фигура и осигуряващи разнообразието от движения;
  • трети слой - дълбоки, къси, междупрешленни мускули, които изпълняват защитна функция, като запазват всички структури на гръбначния стълб. Именно тяхното трениране и развитие е в основата на формирането на така наречения "мускулен корсет", които предпазва гръбначния стълб и активизира обмените процеси в структурите му.

  Първа особеност

  За трениранена дълбокия мускулен слой на гръбнака са необходими специални упражнения. Те сеизпълняват с малка амплитуда на движение на забавено темпо. Също така тези упражнениясе изпълняват статично, което значи, че продължителността на напрежение е от порядъкана 4-6 секунди.

  Втора особеност

  Всички упражнения се извършват в безопасни условията за структурните елементи на гръбначния стълб при пълното му разтоварване.

  История на метода

  Кога на човека за пръв път възникна въпросът за необходимостта да се грижи за здравето на гръбначния си стълб? Неизвестено... Но ние знаем със сигурност кога е била разработена ефективна техника за укрепване на мускулите на гръбнак - преди 2000 години в древен Рим. Как Римляните биха могли да завладеят половината от света? Само с помощта на непобедима армия! Задължителният комплект за физическа подготовка включвал така наречения борд на легионерите - равнина, сформирана от копия и щитове, която се е разполагала под различен ъгъл. Римляните са били добре запознати колко важно е да се засили гръбнак на воина. Само си представете какво натоварване е трябвало да издържи легионера: оръжия, оборудване и храна - до 50 кг. Той е бил задължен не само да се предвижва, но също така и да се бори и да строи. И в същото време да остане жив и здрав в продължение на много години. По този начин, силен и здрав гръбнак е ключът към жизнената сила, неуязвимост и надеждност на легионера. Ето защо, упражненията върху наклонена равнина са достигнали до нас през вековете.

  Всичко ново, това е добре забравеното старо. През средата на двадесети век в определени социално развити страни, в програмата им за обща физическа подготовка и спорт в обикновените училища се е използвала „пейка за здраве“ – дъска с куки за закрепване на шведска стена под различни ъгли.

  Кинезитерапията на наклонена равнина успешно се използва и днес, за тази цел в гр.Киев Украйна е предложен и патентован уред, наречен Профилактор на Евминов.

  Вячеслав Евминов е автор на уникална методика за профилактика и лекуване на болести на гръбнака, изобретател на специален тренажор – Профилактор на Евминов. Вячеслав Евминов е заслужил треньор на Украйна по академично гребане, вицепрезидент на федерацията по Академично гребане в Украйна. Както всеки човек от професионалния спорт, той многократно е бил изправен пред проблеми с гръбначния стълб. Идеята за създаване на методиката при него е възникнала, когато той лично се сблъсква с нещастие – травма на гръбнака с лошата прогноза да остане инвалид. Той изпитва на себе си най-различни методи, предлагани от медицината, обаче без очакван резултат. Отказва се от оперативно лечение, тъй както прогнозата за положителен резултат при оперативно лечение е била 50 на 50 процента. Така той започва да подбира специални упражнения за укрепване на гръбначните мускули, като ги прави в легнало положение, поради причината, че не е можел да се изправи. Така му идва идеята за да се използва наклонена равнина, защото повечето от упражненията не могат да се използват при поразен гръбнак. Необходимо е да се разтовари гръбначния стълб, което се постигна при използване на наклонена равнина.  За тази цел той изобретява специален тренажор и го нарича – Профилактор на Евминов. Методиката на Евминов се използва в продължение на повече от 15 години. Техниката се препоръчва за употреба в медицински заведения в различни области, спортни и тренировъчни зали, на работното място и у дома. Метода на Евминов с използване на профилактора на Евминов дава постоянно високи резултати на възстановяване и лечение на гръбначна патология. Въз основа на методиката на Евминов са разработени различни лечебни, профилактични и оздравителни програми, предназначени за лечение и профилактика на заболявания на гръбначния стълб при различните стадии на болестта и в различна възраст. В повечето случаи, това прави възможно пациентите да не се обръщат към други методи на лечение.

  Повече от 100 медицински центрове на територията на Украйна в Азиатски и Европейски страни работят по методика на Евминов. В Медицински център Победа можем да Ви предоставим възможност за лечение по метода на Евминов. Ние сме един от клонове на Центъра на Евминов, при нас работи специалист, които е преминал обучение и е запознат с методиката. Разполагаме с оборудвана зала с оригинален тренажор – „Профилактор на Евминов“. При съставянето на индивидуална лечебна програма, ние директно се консултираме със специалистите в Украйна които имат голям опит в използване на методиката.