Обща информация за гръбначния стълб

Гръбнака е основата на тялото и живота на човека.

  • Гръбначният стълб е сложен костно-ставен апарат, които е съставен от прешлени, междупрешленни дискове, връзки, както и добре развита мускулната система.
  • Гръбначният стълб осигурява поддръжка, омекотяване, защита на гръбначния мозък и двигателните функции на човешкото тяло.
  • Гръбначният стълб може да издържи на високо статично и динамично натоварване.
  • Гръбнакът има четири физиологични огъвания, които се образуват по време на растежа и развитието на детето и действат като естествена пружина в отговор на силата на тежестта по време на ходене и тичане, през целия живот.
  • Гръбначният стълб е контейнер и защита на гръбначния мозък, от който излизат гръбначно-мозъчните нерви, управляващи дейността на целия организъм.
  • Гръбначния мозък осигурява работата на всички вътрешни органи.

  Състоянието на гръбначния стълб зависи от околните мускули и тяхната работа

  Група от Австралийски изследователи са обобщили световния опит на лечението на болки в кръста. Авторите изследват около 6000 клинични проучвания за ефективността на различните методи. Избрани са 23 проучвания, проведени в пълно съответствие със строгите стандарти на научна методология. В тези проучванията са обхванати около 30 000 пациенти, които са получили различни видове лечение.

  Заключението на проучването, публикувано в списание JAMA InternalMedicine, еднозначно и категорично твърди че : „видим и осезаем ефект за болки в кръста предоставят само лечебна физкултура (Кинезо-терапия) - всичко друго не помага !“ Авторите отбелязват, че ясно изразения положителен ефект зависи също така и от системното извършване на упражнения.

  Резултат от дългогодишните изследвания е: „Болка не се лекува от нищо друго, освен с гимнастика, която трябва да се провежда редовно.“

  Заболяванията на гръбначния стълб водят до промени в функционирането на всички системи на организма

  Една от най-важните функции на гръбначния стълб е защитата на гръбначния мозък, които свързва главния мозък с периферната нервната система.

  От гръбначния мозък се отклоняват нервните корени, които инервират вътрешните органи. Затова работата на всички системи зависи от състоянието на гръбначния стълб.

  Нарушената стойка и/или развитие на остехондроза (дегенеративна дископатия) променя работа на всички системи на организма.