Неврология

В болести на нервната система се включват заболявания, засягащи централната и периферната нервна система, както и други състояния, водещи до анатомични и функционални нервни нарушения.

Нервната система се състои от два взаимносвързани дяла - централна и периферна нервна система.

Нарушенията в структурата и физиологията на нервната система протичат с функционални нарушения и съответната клинична изява.

Болестите на нервната система засягат пациенти от всички възрасти, като при някои заболявания като мозъчен инсулт, наследствени заболявания и др., има доминиране в определена възрастова група.

Клиниката на нервните заболявания протича най-често с промяна в рефлексната дейност, поява на патологични рефлекси, засягане на двигателната и сетивна дейност, качествени и количествени нарушения на съзнанието.

Диагностиката се основава на добре снета анамнеза, обстоен преглед от невролог, а при нужда и от друг специалист, лабораторна диагностика и невроизобразяващи методики. 

Прогнозата на неврологичните заболявания е различна, в зависимост от причината за заболяването, възрастта на пациента и наличието на съпътстващи заболявания.

Д-р В.Митев