Ортопедия

Ортопедията се занимава с диагностиката и лечението на болести на опорно-двигателния апарат, или с други думи на костите, ставите, мускулите и сухожилията, както и с рехабилитацията на пациентите. Обект на лечение на ортопедията и травматологията са травмите, вродените и придобити заболявания на опорно-двигателния апарат. С навлизането на новите технологии потенциалът на лечение става още по-огромен.

Основна мисия на лекарите в кабинет „Ортопедия и травматология“ в МЦ Победа е да дават по- добро качество на живот на своите пациенти, предоставяйки им качествена медицинска грижа и персонално внимание, отговарящи на съвременните европейски и световни стандарти.

Доц. Д-р В. Обретенов

Д-р Ю.Крумов